Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lead Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.2.2023. Viimeisin muutos 10.6.2024.

Vakuutustarjous.com asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Tietojenkäsittely pähkinänkuoressa

- Keräämme henkilötietojasi, kun asioit Vakuutustarjous.com –verkkopalvelussamme. Tietosi tallennetaan esimerkiksi silloin kun teet vakuutusten kilpailutushakemuksen tai täytät muuta verkkolomakettamme, tilaat uutiskirjeen, osallistut markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.

- Käsittelemämme tiedot ovat sellaisia, joita annat vakuutusten kilpailutushakemuksella tai muun verkkolomakkeen taikka esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tai joita olemme hankkineet markkinointitarkoituksia varten yhteistyökumppaneiltamme.

- Käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia.

- Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.

- Voit itse vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ks. kohta Mitä oikeuksia sinulla on.

1.REKISTERINPITÄJÄ 

Lead Group Oy, PL 10, 90501 Oulu

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Niko Kiviniemi

PL 10, 90501 Oulu

Sähköposti: asiakaspalvelu@leadgroup.fi

3. REKISTERIN NIMI

Vakuutustarjous.com asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon.

5. KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI?

Lead Group Oy (y-tunnus: 2402504-2, PL 10, 90501 Oulu ”me”) käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Lead Group Oy:n tarjoamia palveluita.

6. KENEEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ TIETOSUOJAAN LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä: asiakaspalvelu@leadgroup.fi / tietosuoja-asiat

7. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

- etu- ja sukunimi

- yhteystiedot (sähköpostiosoitteet, postiosoitteet, puhelinnumerot)

- ikä

- sukupuoli

- henkilötunnus

- tieto S-Etukortista

- tieto maksuhäiriömerkinnästä

- tiedot vakuutuksistasi (nykyinen vakuutusyhtiö, kilpailutettavat vakuutukset sekä vakuutuksiin liittyvät tiedot kuten vakuutuskirjat sekä muut toimittamasi tiedot, kuten osoitetiedot, ajoneuvojen rekisterinumero sekä muut lomakkeella ilmoittamasi tiedot)

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten:

- asiakkuuden alkupäivämäärä

- tieto vakuutusten kilpailutushakemuksen tekemisestä, sekä sen sisällöstä (esimerkiksi: kilpailutettavat vakuutukset ja vakuutettavien henkilöiden tai esineiden tarkemmat tiedot).

- tarjoamiemme www-verkkopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat

- reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot, sinuun kohdistetut

markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot,

- suoramarkkinointiluvat ja kiellot,

- selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä selaimellesi lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot (esim. miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut). 

Tarkempaa tietoa evästeistä on saatavilla evästekäytännöstämme, joka saatavilla tästä.

8. MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestintään sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohdentamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

9. MILLÄ PERUSTEELLA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietojasi haluamiesi palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuutta koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa klikkaamalla ”peruuta viestit” -linkkiä lähettämästämme viestistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@leadgroup.fi. 

10. KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI?

Voimme luovuttaa sähköpostiosoitteesi, nimesi ja puhelinnumerosi yhteistyökumppaneillemme sen selvittämiseksi, tekeekö yhteistyökumppanimme vakuutustarjouksen. 

Luovutamme yhteistyökumppaneillemme myös seuraavat tiedot:

- Nimi (etunimi ja sukunimi)

- Puhelinnumero

- Sähköposti

- Osoite

- Henkilötunnus

- Nykyinen vakuutusyhtiö

- Tieto S-Etukortista

- Tieto maksuhäiriömerkinnästä

- Vakuutuskirjat (mikäli olet lähettänyt ne palveluumme)

- Tieto kilpailutettavista vakuutuksista

- Huomiosi vakuutuksiin liittyen

- Lisätiedot kilpailutettaviin vakuutuksiin liittyen (ajoneuvojen rek.numerot, kotivakuutusten kohteet)

- Markkinointilupa

- Tieto kiinnostuksestasi säästämiseen ja sijoittamiseen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

- IT-järjestelmätoimittajille

- Internetpalveluihin liittyvien palveluiden toimittajille

- Tallennustilapalveluiden toimittajille

- Viestintäpalveluiden toimittajille

- Analysointipalveluiden toimittajille

11. SIIRRÄMMEKÖ HENKILÖTIETOJASI KOLMANTEEN MAAHAN?

Emme siirrä henkilötietoja EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisten toteuttamisen kannalta tarpeellista. Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

12. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Pääsääntöisesti säilytämme tietojasi yhden vuoden.

Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

13. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostilla asiakaspalvelu@leadgroup.fi.

13.1 OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsyn tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

13.2 OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

13.3 OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

- henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

- peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

- vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;

- olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti; tai

- henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13.4 OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

- kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;

- käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;

- emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai

- olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

13.5 OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

- suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja

- käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

13.6 OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa “peru viestit” linkkiä.

14. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

15. MISTÄ SAAMME HENKILÖTIETOSI?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun asioit Vakuutustarjous.com verkkosivuilla muun muassa internetlomakkeesta ja muista sähköisistä palveluista. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjestämiimme markkinointikampanjoihin.

Voimme saada Yhteistyökumppaneiltamme tiedot vakuutustarjouspyynnössä antamistasi tiedoista, iästäsi, osoitetiedoista ja sukupuolestasi sekä suostumuksellasi vakuutustarjouksen hyväksymisestä ja tiedon ilmoittamiesi tietojen paikkaansa pitävyydestä.

16. KUINKA VARMISTAMME TIETOTURVAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Emme ylläpidä manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

Yleiset ehdot

Käyttämällä palveluamme (näissä ehdoissa "palvelu" tai "Vakuutustarjous.com") hyväksyt palvelumme käyttöehdot.

 1. Henkilöasiakkaalla tarkoitetaan palvelussamme yksityishenkilöä, jolla on suomalainen henkilötunnus. Ilman suomalaista henkilötunnusta ei ole mahdollista saada vakuutustarjouksia palvelumme kautta.
 2. Palvelun käyttäjän täytyy olla täysi-ikäinen käyttääkseen palvelua.
 3. Palvelun käyttäjä saa käyttää palvelua vain omien vakuutusten kilpailuttamiseen ja vertailuun.
 4. Kilpailutuksessa saa käyttää vain omia tietojaan.
 5. Väärien tietojen antaminen sekä tarjouspyyntöjen lähettäminen ilman tosiasiallista kilpailutustarkoitusta on kiellettyä. Kilpailutuksen käynnistäminen ei velvoita hyväksymään yhtäkään saatua tarjousta.
 6. Vakuutustarjous.com ei ole vakuutusten ostopalvelu, vaan vakuutustarjousten esittely- ja välityspalvelu. Palvelumme kautta ei ole mahdollista ostaa vakuutusta, vaan ainoastaan sopia esitetyn vakuutustarjouksen ottamisesta sitä tarjonneen vakuutusyhtiön rekisteröidyn vakuutusasiamiehen kanssa.
 7. Palvelun käyttäjä ei tee vakuutussopimusta Vakuutustarjous.com palvelun kanssa tai sen kautta, vaan sopimus tehdään suoraan vakuutusyhtiön rekisteröidyn vakuutusasiamiehen kanssa. Vakuutustarjous.com palvelu toimii vakuutustarpeiden käsittelyyn räätälöitynä tiedonvälitys- ja kommunikaatiokanavana Palvelun käyttäjän ja vakuutusasiamiehen välillä.
 8. Palvelun käyttäjä antaa täyden suostumuksensa kaikkien Vakuutustarjous.com palveluun lisäämiensä tietojen ja vakuutustietojensa käyttöön palvelussamme mukana olevien vakuutusasiamiesten tarpeisiin Palvelun käyttäjälle suunnattujen vakuutustarjousten laskemisen mahdollistamiseksi. Myös Vakuutustarjous.com ylläpitohenkilöstöllä on oikeus tarvittaessa käsitellä kaikkia Palvelun käyttäjän Palveluun ilmoittamia tietoja. Kaikkia Palvelun käyttäjän tietoja säilytetään ja käsitellään tietoturvallisesti eikä niitä luovuteta tai siirretä palvelumme ulkopuolelle ilman henkilöasiakkaalta siihen saatua lupaa.
 9. Palvelun käyttäjä on vastuussa tietojen ja niiden sisällön ajantasaisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Erityistä huomiota tähän tulee kiinnittää vakuutustarjousta pyydettäessä. Väärien tai vanhentuneiden tietojen ilmoittamisesta aiheutuneet mahdolliset epäselvyydet, haitat tai kulut ovat Palvelun käyttäjän omalla vastuulla.
 10. Palvelun käyttäjä on vastuussa siitä, että hän antaa vakuutusasiamiehelle kaiken vakuutustarjouksen laskemiseen tarvittavan tiedon oikein, riittävällä laajuudella ja totuudenmukaisesti.
 11. Palvelumme kautta esitettyjen vakuutustarjousten hyväksyntä täytyy viestiä vakuutusasiamiehelle. Palvelumme kautta saadun tarjouksen sopiminen täysin palvelumme ulkopuolella johtaa ilmi käydessään sekä Palvelun käyttäjän että tarjouksen tehneen vakuutusasiamiehen poistamiseen palvelustamme. Vakuutusasiamies on velvollinen ilmoittamaan Vakuutustarjous.com:lle, kun Palvelun käyttäjä on hyväksynyt vakuutustarjouksen.
 12. Palvelun käyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan että hän reagoi ajoissa haluamaansa vakuutustarjoukseen, ja että hän tarjoaa vakuutusasiamiehelle ajoissa kaikki tarvittavat ja oikeat tiedot kelvollisen tarjouksen laskemiseksi. Vakuutustarjous.com ei ole vastuussa, jos Palvelun käyttäjä ei ehdi hyväksyä toivomaansa vakuutustarjousta annetussa määräajassa.
 13. Vakuutustarjous.com palvelu ei ota minkäänlaista kantaa Palvelun käyttäjän saamiin tarjouksiin eikä tarjoa neuvoja vakuutustarjouksen valitsemiseen tai miten saatuihin tarjouksiin tulisi reagoida. Palvelun käyttäjä on itse vastuussa itselleen sopivimman tarjouksen valitsemisesta. Vakuutustarjous.com palvelulla ei ole velvollisuutta mahdollistaa henkilöasiakkaan vakuutussopimusten paranemista millään mittarilla mitattuna.
 14. Vakuutustarjous.com ei ole vastuussa Palvelun käyttäjälle aiheutuneesta vaivasta tai kuluista, jos vakuutusasiamies on tehnyt Palvelun käyttäjälle virheellisen tarjouksen jonka henkilöasiakas on hyväksynyt.
 15. Vakuutustarjous.com ei ole vastuussa jos palvelussamme vakuutusasiamiehen kanssa sovittua vakuutustarjousta ei myönnetä Palvelun käyttäjälle. Vakuutustarjous.com ei myöskään ole vastuussa jos vakuutusasiamies jättää esitetyn tarjouksen hyväksynnän jälkeen vakuutussopimuksen tekemättä tai jos hän tekee virheen sopimuksen sisällön, laajuuden tai muun tarjoukseen liittyneen oleellisen seikan osalta.
 16. Palvelun käyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan, että hänelle ei tule vakuutustensa osalta päällekkäisyyksiä. Vakuutustarjous.com palvelu ei irtisano Palvelun käyttäjä voimassa olevia vakuutussopimuksia. Palvelun käyttäjä on itse vastuussa vanhojen vakuutussopimustensa irtisanomisesta ja uusien sopimusten voimaantulon tarkistamisesta.
 17. Palvelun käyttäjä antaa vakuutustarjouksen hyväksymällä tarjouksen tehneelle vakuutusasiamiehelle suostumuksensa toimittaa uuteen vakuutussopimukseen liittyvät tiedot Vakuutustarjous.com tietoon.
 18. Palvelun käyttäjän tulee käsitellä omia luottamuksellisia tietojaan huolellisesti. Vakuutustarjous.com ei ole vastuussa Palvelun käyttäjän itse lisäämiensä arkaluontoisten tietojen käyttöehtojen mukaisesta näkymisestä palvelussamme.
 19. Vakuutustarjous.com palveluun ei saa lisätä mitään lainvastaista tai asiatonta sisältöä. Vakuutustarjous.com palvelulla on oikeus poistaa havaitsemansa lainvastainen tai asiaton sisältö palvelusta välittömästi ilman Palvelun käyttäjän suostumusta, eikä Vakuutustarjous.com palvelu ole velvollinen ilmoittamaan poistamisesta Palvelun käyttäjälle. Asiattomaksi sisällöksi luokitellaan esimerkiksi aikuisviihde, väkivaltasisältö tai muu palvelun luonteeseen ja tarkoitukseen sopimaton sisältö.
 20. Vakuutustarjous.com palvelulla on oikeus oikeus keskeyttää kilpailutus ja/tai poistaa Palvelun käyttäjän tiedot välittömästi ilman ennakkoilmoitusta, jos käyttöehtojen vastaista toimintaa ilmenee. Tällaisessa tilanteessa Vakuutustarjous.com ei ole Palvelun käyttäjälle korvausvelvollinen mahdollisten haittojen tai kulujen syntymisestä.
 21. Vakuutustarjous.com palvelulla on oikeus olla hyväksymättä ehtojen vastaisesta toiminnasta poistetun Palvelun käyttäjän lisäämistä uudelleen palveluun.
 22. Vakuutustarjous.com palvelu voi muuttaa sivuston rakennetta, ulkoasua ja toiminnallisuuksia sekä hyödyntää Palvelun käyttäjän palvelussa olevia tietoja palvelun kehittämiseksi ja parantamiseksi.
 23. Vakuutustarjous.com palvelu ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen teknisistä ongelmista johtuvista Palvelun käyttäjälle syntyvistä haitoista tai kuluista. Tällainen tekninen ongelma voi syntyä esimerkiksi käyttämämme palvelimen kaatumisesta tai palvelunestohyökkäyksen kohteeksi joutumisesta.
 24. Vakuutustarjous.com palvelu pidättää itsellään oikeuden käyttöehtojen muutoksiin.
 25. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 26. Mahdolliset riita-asiat pyritään ensisijaisesti selvittämään ja sopimaan Palvelun käyttäjän ja Lead Group Oy:n välisin neuvotteluin. Jos osapuolet eivät saavuta ratkaisua neuvottelemalla, riita-asiat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Kilpailutuksen ehdot

 1. Kilpailutukseen on lisättävä kaikki kilpailutuksen kannalta oleelliset tiedot.
 2. Oman kilpailutuksen tietojen käsittelyyn voi osallistua ulkopuolisia henkilöitä vain omalla vastuulla.
 3. Omien henkilö- ja yhteystietojen on oltava ajan tasalla.
 4. Kilpailuttaja hyväksyy henkilö- ja yhteystietojensa luovuttamisen tarjouspyyntöä käsitteleville vakuutusasiamiehille.
 5. Vakuutusasamiehet saavat tarkistaa kilpailuttajan henkilö- ja luottotiedot. Vakuutusasiamiehet saavat hankkia ja tarkistaa myös muita tarjouspyynnön käsittelyssä tarvitsemiaan tietoja valitsemistaan tietolähteistä.
 6. Vakuutusasiamiehet saavat milloin tahansa soittaa kilpailuttajalle tarjouspyyntöön liittyvissä asioissa.
 7. Kaiken yhteydenpidon kilpailuttajan ja vakuutusasiamiesten välillä tulee olla kielenkäytöltään asiallista.
 8. Palvelussamme aloitettua kilpailutusta ei saa viedä palvelumme ulkopuolelle.
 9. Palvelussa saatuja tarjouksia ei saa käyttää palvelumme ulkopuoliseen kilpailutukseen.
 10. Tarjouspyyntöjen tekeminen ilman tosiasiallista kilpailutustarkoitusta on kiellettyä.
 11. Kilpailutuksen voimassaolon kestoa voidaan muuttaa palvelun ylläpitäjän toimesta ilman erillistä ennakkovaroitusta.
 12. Vakuutusasiamiesten esittämiin kysymyksiin on vastattava kohtuullisessa ajassa.
 13. Vakuutustarjous.com palvelu ei ole vastuussa vakuutusasiamiesten antamien tarjousten oikeellisuudesta.
 14. Vakuutustarjous.com palvelu ei ota kantaa annettujen tarjousten valintaan.
 15. Asiattomasta vakuutusasiamiesten toiminnasta on ilmoitettava välittömästi Vakuutustarjous.com:n asiakaspalveluun.
 16. Kilpailuttaja on itse velvollinen irtisanomaan vanhat vakuutuksensa, eikä Vakuutustarjous.com ole vastuussa irtisanomatta jääneistä päällekkäisistä vakuutuksista.
 17. Palvelumme kautta hyväksytyt vakuutussopimukset ovat niitä tarjoavan ja hallinnoivan vakuutusyhtiön vastuulla.
 18. Vakuutustarjous.com palvelu ei tarjoa alennuksia tai erikoisetuja vakuutuksista käyttäjilleen.
 19. Vakuutustarjous.com palvelu ei hallinnoi tai myy vakuutuksia, vaan kaikki vakuutussopimukset tehdään suoraan vakuutusyhtiöiden kanssa.
 20. Vakuutustarjous.com palvelu ei ota kantaa nykyisten tai uusien vakuutusten sisältöön, hinnoitteluun, ehtoihin, korvauksiin tai muuhunkaan niitä hallinnoiville vakuutusyhtiöille kuuluviin seikkoihin.
 21. Vakuutustarjous.com palvelu ei ole velvollinen tarjoamaan yhtäkään tarjousta tehtyyn tarjouspyyntöön.
 22. Kilpailuttaja on itse vastuussa tietoturvallisesta palvelun käytöstä.